OTYŁOŚĆ U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM

OTYŁOŚĆ U KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM

I Zachodniopomorskim Forum dla Otyłości udział wzięła dr n. med. Dorota Gródecka, która omówiła problematykę dotyczącą otyłości u kobiet w wieku rozrodczym. Z przeprowadzonej ankiety przez dr Gródecką wynika, że 87% osób, które wzięło w niej udział, zna swój wynik BMI, jednak sama znajomość to niestety za mało by uniknąć ryzyka związanego z konsekwencjami otyłości.


Kobiety z BMI przekraczającym 30 kg/m2 są obarczone ponad 2-krotnie większym ryzykiem zaburzeń płodności z powodu zaburzeń owulacji. A to dopiero początek… U otyłych ciężarnych wzrasta ryzyko poronienia, cukrzycy ciążowej, nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą, stanu przedrzucawkowego i rzucawki, zgonu wewnątrzmacicznego, konieczności wykonania cięcia cesarskiego. Ponadto poród u kobiet otyłych jest obarczony ryzykiem nieprawidłowości pojawiających się w czasie porodów, m.in.makrosomii płodu, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu, powikłań znieczulenia, zakażenia rany, a także wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.


Właśnie ze względu na tą długą listę tak ważne jest dbanie o dietę i aktywność fizyczną drogie Panie. Ważne jest również także zdobywanie wiedzy na temat otyłości przez lekarzy.


Z tego miejsca dziękujemy za zaproszenie dr hab. n. med.Karolinie Kłodzie oraz pozostałym prelelegetom-Pani dr hab. n. med. Karolinie Kedzierskiej-Kapuzie, Pani dr n. med. Marcie Walczuk, Panu dr n. med. Michałowi Duchnikowi, oraz Pani lek. med. Annie Sieradzkiej i prof. dr hab. n. med. Pawłowi Bogdańskiemu.

DIAGNOSTYKA PRENATALNA

Każda pacjentka powinna mieć zaproponowane badania prenatalne w celu oceny ryzyka anomalii chromosomowych, wad rozwojowych oraz powikłań ciąży- np. preeklampsji czy wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu.
Niestety u pacjentek z nadwagą niektóre formy prenatalnych badań przesiewowych są mniej skuteczne przy podwyższonym BMI. Tym niemniej w tej grupie ciężarnych diagnostyka jest niezwykle istotna w związku z wyższym od populacyjnego ryzykiem wystąpienia niektórych nieprawidłowości u płodu. Niestety na całym świecie dochodzi do szybkiego wzrostu otyłych ciężarnych, a skutkiem tego, który zauważamy również w Polsce zwiększa się ilość wykonywanych cięć cesarskich.

Kobiety z otyłością poddawane cięciu cesarskiemu, są narażone na zwiększone ryzyko infekcji rany pooperacyjnej i z tego powodu powinny otrzymywać profilaktyczną antybiotykoterapię w czasie operacji, ponadto u otyłych kobiet podejmujących próby porodu drogami natury po cięciu cesarskim, niestety powodzenie porodu pochwowego jest zmniejszone. Statystyki wskazują, że u otyłych kobiety o masie ciała powyżej 136 kg częstość dokonywanego porodu drogami natury po przebytym cięciu cesarskim wynosi tylko 15%.

Zamknij menu