CENNIK STOMATOLOGIA

Przegląd jamy ustnej ze zdjęciami  180 PLN

Skan jamy ustnej  180 PLN

Skan jamy ustnej do leczenia ortodontycznego  330 PLN

Analiza tomografii z propozycją leczenia  180 PLN

Tomografia komputerowa  350 PLN

Wizyta adaptacyjna dzieci 180 PLN


Znieczulenie  40 PLN

Rtg cyfrowe Digora 80 PLN


Wypełnienie kompozytowe   300 PLN

Bardzo duże wypełnienie kompozytowe  360-420 PLN

Pin 80 PLN

Wzmocnienie zęba wkładem tytanowym lub szklanym  180 PLN 


Licówka kompozytowa 440 PLN

Wypełnienie zęba mlecznego  250 PLN

Lakowanie bruzd  120 PLN

Dezynfekcja i lekarstwo 1 kanał  250 PLN

Dezynfekcja i lekarstwo 2 kanały  450 PLN 

Dezynfekcja i lekarstwo 3 kanały  650 PLN

Dezynfekcja i lekarstwo 4 kanały  850 PLN

Reendo +50%


Trepanacja, płukanie kanałów, leczenie otwarte  250 PLN

Dewitalizacja zęba 250 PLN


Wypełnienie 1 kanału  300 PLN

Wypełnienie 2 kanałów  580 PLN

Wypełnienie 3 kanałów  860 PLN

Wypełnienie 4 kanałów  1140 PLN


Zdjęcie kamienia  250 PLN

Piaskowanie zębów  250 PLN

Piaskowanie zębów u dzieci 250 PLN

Fluoryzacja  100 PLN

 Zdjęcie kamienia + piaskowanie + fluoryzacja 475 PLN 


Wybielanie zębów metodą domową 799 PLN

Wybielanie zębów lampą Beyond Polus Advanced Ultra* 1600 PLN
wybielająca pasta do zębów Pearl White gratis


Ekstrakcja w znieczuleniu  360 PLN

Trudna ekstrakcja w znieczuleniu  485-605 PLN

Ekstrakcja chirurgiczna  1100 PLN

Szycie zębodołu  90  PLN

Szwy 55 PLN

Resekcja wierzchołka korzenia  770  PLN

Nacięcie ropnia + sączek  300 PLN

Laserowa korekta tkanek miękkich ze znieczuleniem 365 PLN/ząb

Konsultacja implantologiczna 180 PLN

Wszczepienie implant Neodent GM 3300 PLN

Wszczepienie implant Ankylos C/X 3800 PLN

Śruba gojąca (gingiva former) Neodent GM 440 PLN

Śruba gojąca (gingiva former) Ankylos C/X 550 PLN

Sinus lift metodą otwartą 5500 PLN

Sinus lift metodą zamkniętą 1800 PLN

Szablon chirurgiczny z 1 tuleją 1540 PLN

Szyna relaksacyjna/bruksizm/stabilizująca 550 PL


Korona cyrkonowa na łączniku tytanowym 3500 PLN

Korona  cyrkonowa na łączniku tytanowym Atlantis 3900 PLN

Dopłata do łącznika indywidualnego 365 PLN


Korona metalowa licowana porcelaną 1540 PLN

Korona cyrkon pełnokonturowy  1800 PLN

Korona pełnoceramiczna IPS Empress  1800 PLN

Korona ceramiczna na cyrkonie  1800 PLN

Korona ceramiczna na złocie  – jak metalowa plus w zależności od wagi złota.

Korona tymczasowa   330  PLN

Most 1 punkt jak korona.

Licówka ceramiczna IPS Empress 1800 PLN

Inlay/onlay/overlay IPS Empress  1800  PLN

Proteza całkowita  1800 PLN

Dwie protezy całkowite 3550 PLN

Proteza szkieletowa  2530 PLN

Szynoproteza  2750 PLN

Podścielenie protezy 550  PLN

Wkład koronowo-korzeniowy  485-605 PLN

Osadzenie korony 180 PLN


Aparat ortodontyczny ClearCorrect plan Unlimited (5 lat)  17500 PLN

Aparat ortodontyczny ClearCorrect plan Two (2 lata) 15500 PLN

Aparat ortodontyczny ClearCorrect plan One  (1 rok) 12750 PLN

Aparat ortodontyczny ClearCorrect plan Mini (6 miesięcy) 10300 PLN

Aparat ortodontyczny ClearCorrect plan Flex wg. cennika poniżej.


Pierwsze skanowanie  z planem leczenia ClearCorrect  550 PLN

Skanowanie dodatkowe ClearCorrect 330 PLN

Retainer nakładkowy ClearCorrect bez skanu 550 PLN/szt.

Retainer nakładkowy ClearCorrect  bez skanu komplet 2 szt. 1100 PLN

Jedna nakładka w planie Flex i innych po wyczerpaniu limitu, bez skanu 550 PLN

Jeden komplet nakladek (2 szt.) w planie Flex i innych po wyczerpaniu limitu, bez skanu 1000 PLN

Plan leczenia (także rewizja) dla programu Flex i innych po wyczerpaniu limitu 1100 PLN 

(nie obejmuje  skanowania  z planem leczenia ClearCorrect, płatne dodatkowo)


Plany ortodontyczne ClearCorrect

Flex  – płatne za każdy element wg cennika- plan leczenia, nakładki, rewizje, retainery, skany itp.

Mini  – stała stawka, obejmuje do 12 kompletów nakładek, jedna rewizja (bez skanu), bez retainerów.

One – stała stawka, obejmuje do 24 kompletów nakładek, jedna rewizja(bez skanu) i jeden zestaw retainerów.

Two – stała stawka, obejmuje do 48 kompletów nakładek, dwie rewizje (bez skanu) i dwa zestawy retainerów.

Unlimited – stała stawka, nielimitowana przez 60 miesięcy obejmująca dowolną ilość nakładek, rewizji (bez skanu), całkowitą zmianę koncepcji leczenia oraz 2 komplety retainerów co 6 miesięcy przez pięć lat od rozpoczęcia leczenia. 

W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę lub odwołania wizyty na mniej niż 24h przed umówioną godziną,  będzie naliczana opłata 180 PLN za każde rozpoczęte 30 minut.

Powyższy cennik jest skrócony do najczęściej stosowanych zabiegów. Obowiązuje od 01.01.2023r. do odwołania. 

 *promocja do odwołania. Cena regularna 1600  PLN


Gabinet Indywidualna Praktyka Lekarska ”Tuwima” Maciej Szwajkiewicz przy ul. Juliana Tuwima 27/3 w Szczecinie posiada:

Decyzję nr 47/18 z dn. 30.03.2018r. wydaną przez ZPWIS w Szczecinie dotyczącą uruchomienia i stosowania aparatu rentgenowskiego MyRay RX DC Extend firmy Cefla S.C. Decyzję nr 48/18 z dn. 30.03.2018r. wydaną przez ZPWIS w Szczecinie dotyczącą uruchomienia pracowni rentgenowskiej, gabinetu stomatologicznego w zakresie diagnostyki medycznej z aparatem rentgenowskim stomatologicznym wewnątrzustnym. Roczna ocena osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące nie przekracza 6 mSv. Roczna ocena narażenia osób z ogółu ludności na promieniowanie jonizujące w gabinecie nie przekracza 1 mSv

Zamknij menu